ตารางเปรียบเทียบ Google Workspace Business

Google Workspace All Application

Google Workspace มีแพ็คเกจต่างๆ สำหรับธุรกิจ ต่อไปนี้คือตารางเปรียบเทียบ Google Workspace Business ซึ่งประกอบด้วย Business Starter, Business Standard, และ Business Plus:

คุณสมบัติBusiness StarterBusiness StandardBusiness Plus
พื้นที่เก็บข้อมูลต่อผู้ใช้30 GB2 TB5 TB
อีเมลธุรกิจ บน Gmail (Domain) มีมีมี
การประชุมทางวิดีโอสูงสุด 100 คนสูงสุด 150 คนสูงสุด 250 คน
เครื่องมือสำนักงานDocs, Sheets, SlidesDocs, Sheets, SlidesDocs, Sheets, Slides
การใช้งานออฟไลน์มีมีมี
การสนับสนุนตลอด 24/7มีมีมี
การบริหารจัดการอุปกรณ์ไม่มีไม่มีมี
ควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงไม่มีไม่มีมี
การสำรองข้อมูลและความปลอดภัยไม่มีไม่มีมี
การตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลไม่มีไม่มีมี

คุณควรเลือกแพ็คเกจที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ให้คำนึงถึงความต้องการในด้านพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวนผู้ใช้งาน และความต้องการในด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการอุปกรณ์เมื่อตัดสินใจเลือกแพ็คเกจ Google Workspace ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

คุณควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ :

  1. พื้นที่เก็บข้อมูล: ประเมินว่าธุรกิจของคุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเท่าใด หากธุรกิจของคุณมีความต้องการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ คุณควรเลือกแพ็คเกจที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงขึ้น
  2. จำนวนผู้ใช้งาน: พิจารณาจำนวนผู้ใช้งานภายในองค์กรของคุณ และเลือกแพ็คเกจที่รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เหมาะสม
  3. ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ: ประเมินความต้องการในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอุปกรณ์ หากธุรกิจของคุณต้องการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้มากขึ้น ควรเลือกแพ็คเกจที่มีความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เพิ่มเติม
  4. การทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ: พิจารณาว่าธุรกิจของคุณต้องการเครื่องมือในการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพอย่างไร เช่น การประชุมทางวิดีโอ การแชท เป็นต้น